Archive for Проєкти

Як можна навчати через проєкти. Приклади з фінських уроків

1449146361Дослідження навколишнього світу, лічба, музика, малювання, мова – фінські школярі від 1 класу відкривають нове через проєктну роботу. Результатом може бути плакат, тематичний журнал, фотоальбом, комікс, фільм, анімація, презентація в PowerPoint тощо.

КРИТЕРІЇ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ

Навчальна програма або курикулум – настільна книга кожного фінського вчителя. Розробляти ідею проекту, його мету та інструменти реалізації він повинен, враховуючи програму.

ПРОЕКТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Вивчення математичних понять і закономірностей
у проектній діяльності

IMG_1303Унікальність роботи над проектом полягає у можливості інтегрувати на­вчальний зміст різних предметів. Найчастіше таку діяльність організовують на уроках  математики, української мови, мистецтва, курсу “Я досліджую світ” та в позаурочний час.  Звернімося до значного розвивального потенціалу застосування проектної діяльності на уроках математики.

Пропонуємо Вашій увазі проекти на уроках математики

Застосування методу проектів у початковій школі

З досвіду роботи вчтеля початкових класів СЗШ № 200 Святошинського району м. Києва, Чопик Оксани Степанівни
У сучасному світі не можна людину навчити на все життя. Її треба навчити вчитися протягом усього життя. Тому я надаю перевагу технологіям, зорієнтованим на активне мислення та активне навчання. Учням значно цікавіше на тих уроках, де панує новизна, де вони є не просто слухачами і виконувачами вказівок учителя, а самі включаються в діяльність, досліджують, доходять до істини, роблять власні висновки, а значить здобувають практичні навички.
Навчально-пізнавальний проект (основи здоров’я, природознавство, трудове навчання)

Проектна діяльність  на уроках  природознавства в 2 класі

IMG_1303

Творча самостійна діяльність школярів – це сучасна потреба. Сьогодні, як ніколи, необхідні люди творчі, креативні, здатні ламати звичні стереотипи. Модерніза­ція змісту освіти передбачає використання інноваційних освітніх технологій та нових методичних підходів, що сприятимуть не на­копиченню учнями знань і вмінь, а спону­катимуть школярів до перенесення їх у нову ситуацію, до активної творчої діяльності, неординарного розв’язання проблемних за­вдань.
Залучення учнів другого класу до участі у творчих проектах  створює умови для реалізації творчого та креативного потенціалу молодших школярів. Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників. Вона розвивається, підпорядковується кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту.
Кінцевим продуктом творчого проекту   можуть бути малюнок, журнал, альманах, газета, екологічний знак, плакат, постер, збірка, колективний колаж, відеофільм,  свято, вистава, сценка, годівниця, тощо.
Урок-проект. Як готуються бджоли до зими?

Проект «Сторінками історії нашого міста»

iПроектна діяльність – нині одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.
Використання проектної технології у початковій школі має свою специфіку: слід враховувати вікові та психологічні особливості учнів. Усі етапи проектної діяльності повинні ретельно контролюватися вчителями, оскільки і теоретичних, і практичних знань та вмінь у молодших школярів ще мало.
Залучення молодших школярів до проектної роботи сприяє формуванню в них таких компетентностей:

  • уміння працювати в колективі;
  • уміння розділяти відповідальність;
  • аналізувати результати діяльності;
  • відчувати себе членом команди;
  • навички аналітичного погляду на інформацію;
  • здатність до адекватної самооцінки.

Пропонуємо Вашій увазі проект «Сторінками історії нашого міста»

Міні-проекти

Міні-проект з природознавства у 2 класі “Співочі провісники весни” (переглянути та завантажити)
Свійські тварини. Походження від диких тварин  (переглянути та завантажити)
Проект “Читаючи твори В. О. Сухомлинського” (переглянути та завантажити)
Дослідницько – пошуковий  міжпредметний проект “Калина – одвічний символ України” (переглянути та завантажити)
Міні – проект “Українська народна іграшка” (переглянути та завантажити)
Міні – проект “Історія однієї кришечки” (переглянути та завантажити)
Міні – проект “Знайомство з назвами рослин і тварин” (переглянути та завантажити)
Міні-проект “Чим особлива калина?” (переглянути та завантажити)
Проект “Смачна, але шкідлива їжа” (переглянути та завантажити)
Природознавчий проект «Ґрунт – важливе тіло природи»(переглянути та завантажити)

Символіка писанки

Майстер-клас “Весняні квіти. Підсніжники”

Майстер-клас “Сніжинки”

Ребуси