Батькам майбутніх першокласників про НУШ

   Батькам першНова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Головна ідея Нової української школи
 — компетентнісне навчання. Це означає, що учні не просто набувають знань, а вчаться використовувати їх на практиці. Школа має сформувати ядро знань, на яке накладатимуться уміння, як користуватися цими знаннями, цінностями та навичками.        Робота в команді. Значну частину навчального часу в НУШ присвячено роботі в групі. Причому школярі не просто разом розв’язують, наприклад, математичні приклади, а й виконують проекти і спільно шукають рішення проблем.
   Дослідження і вміння вчитися. Навчання в НУШ побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукає відповіді на запитання, осмислює вивчене, а вчитель допомагає їй у цьому. Тому в НУШ діти навчаються граючись. Діти опановують той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. А вчителю не потрібно більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. Через гру — тобто моделювання ситуацій із додаванням руху, гумору й творчих завдань — учні дізнаються набагато більше.
   Інтегроване навчання. У реальному світі немає мононаукових процесів — кожен пов’язаний з різними науками. Аби діти розуміли взаємозв’язки й мали цілісну картинку світу, у початковій школі запропоновано інтегрувати (об’єднувати) предмети.
       Нове освітнє середовище. Серед обладнання класів – парти-трансформери, які можна легко пересунути для роботи в групах. Крім того, нова навчальна техніка та розвивальні ігри. Традиційні «класні куточки» на стінах класів замінюють, наприклад, поробками, виконаними спільно з дітьми, чи матеріали, що спонукають дитину до роздумів — цікаві запитання, головоломки тощо. Разом з паперовими підручниками учні отримують електронні — тож не потрібно носити важкі портфелі.
      Оцінювання в НУШ — спонукальне, а не каральне. Тобто вчитель за допомогою оцінки  фіксує, на якому рівні перебуває дитина, і показує ціль, до якої вона має прямувати. Тому в першому і другому класах немає балів — замість них запропоноване вербальне оцінювання. Мета — оцінити поступ кожної дитини, а не її відповідність певному еталону. Кожна дитина отримує винагороду за свої старання, розуміючи, що робить успіхи, а також має портфоліо особистих досягнень — добірку всіх поробок і творів, які вона виконує на уроках.
НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.
Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Відео про Нову українську школу

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/video-pro-novu-ukrayinsku-shkolu

Для батьків першокласників про Нову українську школу

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NEW-SCHOOL.pdf

Двадцять порад батькам про те, як виховати успішних дітей

http://nus.org.ua/articles/dvadtsyat-porad-batkam-pro-te-yak-vyhovaty-uspishnyh-ditej/

Кочерга, Олександр Васильович.  Дошкільник на порозі школи http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20334/1/O_Kocherga_PP_3_IPPO.pdf

Кочерга, Олександр Васильович.  Психофізіологія дитячої поведінки (шестилітніх першокласників)

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3456/1/O_Kocherga_PS_5_IPPO.pdf

Кравчук, Лариса Володимирівна. Особливості шкільної адаптації першокласників http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2950/

Психофізіологічні особливості шестирічних першокласників

Наказ МОН України Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переводу учнів до державних і комунальних закладів освіти

Залишити відповідь